Aansprakelijkstellingen

Helaas krijgen veel organisaties (met vastgoed en wegbeheertaken) steeds vaker met inkomende aansprakelijkstellingen te maken.

Onze schadebehandelaars regelen de schade dan zo correct mogelijk. Vanaf het moment van schademelding, begint er een complex proces:

Verloop claim handlingproces

1. Intake van de schademelding (telefonisch, online, per email of per post), waarmee het dossier wordt geopend.

2. Controle van de dekking: is de schade verzekerd en tot welk bedrag?

3. Bepalen van het eigen risico: valt de claim binnen het eigen risico en dient deze dan automatisch door of namens verzekerde zelf afgewikkeld te worden?

4. Opvragen van stukken, onderhoudshistorie, bouw/projectinformatie, facturen.

5. Bepalen welke partij aansprakelijk is voor de schade.

6. Het bedrag van de schade bepalen en waar nodig een schade-expert inschakelen.

7. Het interpreteren en goed doornemen van het expertiserapport.

8. Het definitief beoordelen van de aansprakelijkheid en het schadebedrag. 

9. Uitbetaling van de schade aan de gedupeerde.

10. Als een andere partij de schade heeft veroorzaakt: verhalen van de schade op die partij. Dit noemen we regres of verhaal.

11. Rapportage aan de opdrachtgever, inclusief verstrekken managementinformatie.

Cloud en beveiliging

Wij geven u toegang tot onze Cloud map (per relatie), waarin u kan zien welke stappen er genomen zijn. Omdat wij met heel privacygevoelige informatie werken, is deze omgeving sterk beveiligd.

Verhaalschadeservice

Voor uitgaande claims/regres hebben wij een strak geregisseerd proces ontwikkeld, wat wij graag met u bespreken.