Missie

  • Het detacheren van kwalitatief uitstekend personeel.
  • Tegen zo laag mogelijke kosten optimale en objectieve kwaliteit in schadebehandeling aanbieden. 
  • Procesoverstijgende benadering.
  • Met lerend vermogen voorkomen van risico’s en claims en daarmee een bijdrage leveren aan bedrijfsprocessen.
  • Inzichtelijk maken van alle claims en de daaraan gerelateerde activiteiten en als gevolg daarvan rapporteren van de daarmee gepaard gaande risico’s.
helloquence 51716 unsplash
Photo by Helloquence on Unsplash
riccardo annandale 140624 unsplash
Photo by Riccardo Annandale on Unsplash

Visie

  • Met ons elimineert u een deel van de bedrijfsrisico’s. 
  • DGD wil niet de grootste, maar wel de beste dienstverlener zijn.

 

logo Vereniging van Detacheerders Nederland

Begin 2019 is de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) officieel opgericht en telt inmiddels al zo’n 55 leden, waarvan De Graaf Detachering er één van is.

Succesfactoren

Kennis van diverse sectoren, met name vastgoed

  • Kennis van de systemen
  • Inzicht tussen en verbinding leggen met het ontstaan van claims en het functioneren van de organisatie zelf 
  • Aanpassing aan uw cultuur en organisatie
Succesfactoren
Photo by Carlos Muza on Unsplash

Kernwaarden

Betrouwbaarheid, Deskundigheid, Passie, Kennis, Creativiteit, Resultaat,

 

Vertrouwen, Kwaliteit, Gelijke behandeling, Zorgvuldigheid, Objectief, Adviserend.

Onno de Graaf
Directeur
06 13 39 65 47
Jan Visser
Senior schadebehandelaar
06 81 05 55 38
Joke Natenstedt
Claims consultant
06 29 78 09 94
Miranda de Graaf
Bedrijfsbureau facilitair
06 13 39 64 84
Esther Verhoeff
Secretariaat
06 12 92 62 03