Specialist

DGD is een specialist op het gebied van "claims management en regres services". In het kort betekent dit dat wij voor diverse opdrachtgevers allerlei soorten schaden behandelen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om zaakschades, letselschades, vermogensschade of schade aan straatmeubilair. Maar ook huurcommissiezaken, soms met behulp van advocaat. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers.

Schadebehandeling uitbesteden betekent:

  • Meer professionaliteit
  • Meer objectiviteit 
  • Minder risico

Detachering van personen

Detachering van personen in diverse branches, zo ook operationele medewerkers of adviesfuncties.

Met ons kunt u rekenen op zeer ervaren verzekeringsprofessionals.

Zij kennen de wereld van verzekeraars, verzekeringsmakelaars, verzekerden, advocaten, wederpartijen, expertisebedrijven, overige stakeholders.

Claim handling

Detachering van claimshandlers: verzorgen van schadeloket of op locatie van relatie. Schadeservice en verhaalschadeservice (regres service).

Door schadebehandeling komen zaken aan het licht die hun oorsprong vinden de wijze van inrichting/bedrijfsvoering in uw organisatie.

  1. Begrijpt de schadebehandelaar uw bedrijfsvoering en beheerst de schadebehandelaar de processen?
  2. Hoe gaat de schadebehandelaar om met informatiebeveiliging en privacyregels?
  3. Brede expertise vanuit meerdere invalshoeken: een klant kijkt alleen vanuit de eigen business, terwijl een schadebehandelaar leert van diverse relaties en diverse schade-situaties en legt de link met de verzekeringsconsultants en risk manager.

DGD draagt bij aan procesverbetering: er ligt een belangrijke rol op het gebied van organisatieverbetering. Incidenten worden niet eenmalig maar structureel aangepakt. 

Dit noemen we de bedrijfskundige bijvangst.